GENEL BİLGİLER

KSÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemizin bir idari birimi olarak 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren görev yapmaktadır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  Eğitim-Öğretim ve Öğrencilerle ilgili her türlü Kanun,Yönetmelik ve Yönerge Hükümlerinin uygulanmasından sorumludur. Rektör veya Rektör’ün uygun göreceği bir Rektör Yardımcısı ile Genel Sekretere bağlı olarak çalışmakta olup Genel Sekreter ve Rektör Yardımcısı kanalı ile Rektöre karşı sorumludur.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
FAX: 2801142 DANIŞMA: 2801155 ogrenciisleri@ksu.edu.tr
       
Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ALKIS Öğrenci İşleri Daire Başkanı 2801141 alkis@ksu.edu.tr
Şeyda BAĞRIYANIK Şube Müdürü  2801143 sbagriyanik@ksu.edu.tr
Ahmet BOSTANCI Şube Müdürü  2801144 abostanci@ksu.edu.tr
Mehmet TEKİNŞEN Şube Müdürü  2801146 tekinsen@ksu.edu.tr
AYŞEGÜL KAYA Öğrenci İşleri Sekreterliği 2801141 aysegulkaya@ksu.edu.tr 
AYNUR GÜNAL Yazı İşleri Birimi 2801147 agunal@ksu.edu.tr 
EBRU KARACA Yazı İşleri Birimi 2801156  
DURMUŞ CİNKARA Yazı İşleri Birimi 2801147  
EMİNE KIR Otomasyon (Öğrenci Bilgi Sistemi) Birimi 2801154 eminekr@ksu.edu.tr
AHMET CAN TANIŞ Otomasyon (Öğrenci Bilgi Sistemi) Birimi 2801151 atanis@ksu.edu.tr
ALİ DAĞ Öğrenci İşleri, Askerlik, Diploma Birimi 2801145 alidag@ksu.edu.tr
MEHMET BERKER Öğrenci İşleri, Askerlik, Diploma Birimi 2801152 mberker@ksu.edu.tr
MURAT ABDULKADİR GÜN Öğrenci İşleri, Askerlik, Diploma Birimi 2801152  
HÜSEYİN BULUNMAZ Evrak-Kayıt ve Arşiv Birimi 2801149 huseyings@ksu.edu.tr 
SALİH AVCI Evrak-Kayıt ve Arşiv Birimi 2801148